פרס התיאטרון הישראלי
עבודת הכוריאוגרפיה הטובה של השנה