פרס התיאטרון הישראלי
מוסדות העמותה

מוסדות העמותה

ליצירת קשר

כתובת משרדי העמותה:
איתמר גורביץ
מנהל פרס התיאטרון
טלפון: 03-6445701
פקס: 03-6445705
ת.ד 53196 תל אביב 6972506

מנהל העמותה/מפיק ראשי

איתמר גורביץ

ייעוץ ואירגון אקדמיה

רויטל גוטשלק

ועדת כספים ומורשי חתימה

יעקב מנדל
שמוליק יפרח
עו”ד אמיר מרגלית

חברי הועד המנהל

תיאטרון הבימה
תיאטרון הקאמרי
תיאטרון ביתי ליסין
תיאטרון חיפה
תיאטרון החאן
תיאטרון באר שבע
איגוד הבמאים
איגוד המפיקים
אמ”י
אודליה פרידמן
שמוליק יפרח
ציפי פינס
ניצה בן צבי
דני וייס
אורן אהרוני
אורי אגוז
שמואל צמח – מרים עציוני
יעקב מנדל

חברי אסיפה כללית

תיאטרון הבימה
איגוד המוסיקאים
איגוד המעצבים
איגוד השחקנים בהסתדרות
איגוד הבמאים
נציג ציבור
איגוד המחזאים
תיאטרון החאן
אמ”י
תיאטרון גשר
תיאטרון חיפה
תיאטרון הקאמרי
תיאטרון בית ליסין
איגוד המפיקים
תיאטרון באר שבע
תיאטרון יידישפיל
אודליה פרידמן
אריה לבנון
רות דר
דוד גלנוס
אורי אגוז
אמיר מרגלית
גורן אגמון
דני וייס
יעקב מנדל
לנה קריינדלין
ניצה בן צבי
שמוליק יפרח
ציפי פינס
שמואל צמח
אורן אהרוני
ששי קשת